dise+pgnig+igg-01.png

studio4u.png

logo-360-2019p.png

prezydent2019.png

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI
PARTNERZY KONFERENCJI
SPONSORZY
PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

logo-orlen.jpg
PATRONI MEDIALNI
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
 
profi-coffee.jpg

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informacje o kolejnej XXII edycji Konferencji GAZTERM, która odbędzie się w Międzyzdrojach w terminie 06-09 maja 2019 roku. Już po raz 22 organizować będziemy Konferencję, która w środowisku gazowniczym uznawana jest jako wydarzenie prestiżowe, jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu,  ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej. Już od ponad 20 lat gościmy specjalistów i przedstawicieli branży gazowniczej, ciepłowniczeji energetycznej, przedstawicieli środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki. Ubiegłoroczna  XXI Konferencja GAZTERM zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących współpracy gazowej USA - Trójmorze, zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii pro konsumenckich.

Utrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM chcemy w 2019 roku zwrócić szczególną uwagę na problematykę związana z gazem ziemnym w basenie Morza Bałtyckiego. Uważamy bowiem, że region ten ma w sobie ogromny  potencjał współpracy, szczególnie pomiędzy państwami znajdującymi się na jego północnych i południowych wybrzeżach. Morze Bałtyckie ma obecnie i będzie miało w przyszłości strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku gazu, a także pozostałych państw położonych w głębi Europy Środkowej
i Wschodniej. To przez ten akwen prowadzić będzie do Polski nowy korytarz transportu gazu, pochodzącego z różnych niezależnych od siebie źródeł. Decyduje o tym projekt Bramy Północnej, który wchodzi w kluczową fazę realizacji. Obserwujemy także intensywny proces integracji sąsiednich rynków:  duńskiego i szwedzkiego oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

W niedalekiej perspektywie Polska, dzięki budowanej infrastrukturze przesyłowej, zyska z nimi bezpośrednie połączenie. Państwa naszego regionu stoją zatem przed ogromną szansą stworzenia bezpiecznego  bałtyckiego obszaru rynkowego. Organizatorzy Konferencji uznali zatem, że wiodącym wydarzeniem GAZTERMU w 2019 roku będzie Bałtycki Szczyt Gazowy. Naszym celem jest zaproszenie przedstawicieli rządów państw i  firm gazowniczych z regionu bałtyckiego. W takim gronie chcemy przede wszystkim przedyskutować  kierunki, obszary i perspektywy współpracy pomiędzy  rynkami gazu w basenie Morza Bałtyckiego.

Podtrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM zaprosimy uczestników zarówno z europejskiego jak i amerykańskiego rynku gazu. Przygotowując tematykę Konferencji, kładziemy duży nacisk również na zagadnienia związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem gazu ziemnego, jako najbardziej ekologicznego paliwa stosowanego w energetyce.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Zapraszamy

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY
cire
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl