PGNiG
BGK
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
prezydent2019.png
PGNiG
  • 2
  • 1
  • 3

Podsumowanie XXIII Konferencji GAZTERM 2020

W dniach 27-30 września 2020 r. w Międzyzdrojach odbyła się po raz XXIII międzynarodowa konferencja GAZTERM, której głównym wydarzeniem był  Szczyt gazowy Trójmorza przebiegający pod hasłem bezpieczeństwo, integracja, transformacja. Tak jak w poprzednim roku patronem merytorycznym konferencji był Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Obrady poprzedzone zostały odczytaniem przez Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Ministra Pawła Muchy listu Prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników konferencji. Pan Prezydent podkreślił m.in., że realizowane obecnie projekty gazowe „(…) zapewnią nam niezależność energetyczną i pozwolą stworzyć hub gazowy dla całej Europy Środkowo-Wschodniej”. Nawiązująca do przesłania Pana Prezydenta dyskusja z udziałem m.in. przedstawicieli administracji rządowej Polski – Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego, Litwy – Ministra Energii Žygimantas Vaičiūnas oraz Królestwa Danii – Ambasadora Królestwa Danii w Polsce Ole Tofta, pokazała zbieżność poglądów w zakresie warunków budowy bezpieczeństwa dostaw gazu, rozwoju współpracy regionalnej w zakresie handlu gazem oraz wykorzystania gazu w procesie transformacji energetycznej. Podkreślono także konieczność dokończenie projektów dywersyfikacyjnych – przede wszystkim Baltic Pipe i GIPL, które stworzą infrastrukturalne podstawy dla integracji w regionie.

Program konferencji zawierał także prezentację i panel dyskusyjny poświęcony Funduszowi Trójmorza, który jest nową propozycją na rynku w zakresie finansowania inwestycji gazowych
w regionie. Zasady korzystania z Funduszu zostały przedstawione przez Pawła Nieradę pierwszego wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Panel organizowany był przez Partnera Strategicznego Konferencji – Bank Gospodarstwa Krajowego. Następnie w kolejnym panelu z udziałem przedstawicieli operatorów sieci przesyłowych z Polski – Gaz System S.A., Litwy – Ambergrid, Finlandii – Baltic Connector Oy, Ukrainy - UA TSO oraz Towarowej Giełdy Energii S.A. i Gas Storage Poland dyskutowano o możliwościach i wariantach współpracy na rzecz integracji rynków i rozwoju handlu gazem w regionie. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z aktualnymi planami biznesowymi oraz nowymi projektami lidera polskiego rynku gazu GK PGNiG – Partnera Głównego Konferencji. Wchodząca w skład GK PGNiG Polska Spółka Gazownicza objęła swoim patronatem bardzo interesujący panel dyskusyjny poświęcony możliwościom wykorzystania biometanu w procesie transformacji polskiej energetyki.

To właśnie przyszłość paliwa gazowego w kontekście transformacji energetycznej zapowiedzianej przez Europejski Zielony Ład była zagadnieniem, na którym koncentrowały się kolejne dyskusje i uwaga uczestników tegorocznego GAZTERMU. W panelu pt. Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji rozważano możliwości wykorzystaniem gazu, jako paliwa pomostowego na drodze do neutralności klimatyczno-energetycznej, próbując odpowiedzieć na pytania: czy możliwa jest docelowa eliminacja gazu ziemnego na rzecz OZE, jak wprowadzić zielony wodór do systemów infrastrukturalnych oraz jaki będzie koszt transformacji dla branży gazowej.  Piotr Dziadzio, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu wskazał na potencjał gazu, jako paliwa, które zdynamizowałoby proces przejścia na energetykę zeroemisyjną. Remigiusz Nowakowski, Prezes DISE potwierdził tezę, że konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii w Polsce oraz zaznaczył, że „gaz to początek transformacji, a przyszłość należy do biometanu i wodoru. Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG SA podzielił zdanie swoich przedmówców co do niestabilności OZE i w związku z tym potencjału Polski do: bycia animatorem rynku biometanu oraz zielonego wodoru, do którego produkcji mogłaby zostać wykorzystana infrastruktura gazowa. Robert Perkowski podkreślił otwartość PGNiG na European Green Deal, czego wyrazem ma być nowa strategia ukierunkowana na ochronę: środowiska, zdrowia i powietrza. Moderator Adam Wawrzynowicz stwierdził, że tegoroczna debata pokazuje, że idee te są już faktem, a nie tylko odległą koncepcją.  Panel podsumował reprezentujący Ministerstwo Klimatu Sekretarz Stanu Piotr Dziadzio wskazując, że wyzwaniem na najbliższe lata jest wykorzystywanie nadwyżki biometanu energii z OZE, czyli magazynowanie, który to problem może rozwiązać wodór. Piotr Dziadzio podkreślił, że do nadpodaży energii można wykorzystać np. górotwory, a następnie tę energię wykorzystać w transporcie i elektrociepłowniach.

Konkluzje:

  • Priorytetem dla polskiej strategii wobec gazu ziemnego pozostaje bezpieczeństwo dostaw, które osiągnięte zostanie dzięki zakończeniu projektów infrastrukturalnych.
  • Zdywersyfikowane dostawy będą fundamentem rozwoju dla płynnego handlu w regionie Trójmorza, któremu dedykowany został projekt utworzenia w Polsce hubu gazowego.
  • Inicjatywa Trójmorza stworzyła dogodne ramy polityczne dla rozwoju regionalnej współpracy w obszarze integracji rynków gazu. Wsparciem dla tej kooperacji służą już pierwsze instytucje
    w postaci Funduszu Trójmorza.
  • Gaz ziemny w warunkach polskich ale także europejskich powinien pełnić rolę paliwa pomostowego.
  • Transformacja energetyczna tworzy warunki dla rozwoju produkcji biometanu i zielonego wodoru, które jako paliwa przyszłości mogą stać się polską specjalnością.

Organizatorzy XXIII Konferencji GAZTERM


DZIĘKUJEMY

PATRONOWI HONOROWEMU XXIII KONFERENCJI GAZTERM 2020
PREZYDENTOWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJOWI  DUDZIE

Image

KOMITETOWI HONOROWEMU XXIII KONFERENCJI GAZTERM 2020

Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce
Ministrowi Aktywów Państwowych Jackowi Sasinowi
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak
Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markowi Gróbarczykowi   
Ministrowi Energii Litwy Žygimantas Vaičiūnas
Ambasadorowi Królestwa Dani w Polsce Ole Toft
Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Tomaszowi Hincowi
Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi
Prezesowi Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Jerzemu Kwiecińskiemu
Prezesowi Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa Robertowi Perkowskiemu
Prezesowi Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jackowi Szymczakowi
Prezesowi Zarządu Agencji Rynku Energii SA Stanisławowi Okrasie
Dyrektorowi Instytutu Nafty i Gazu Marii Ciechanowskiej

PARTNEROWI GŁÓWNEMU XXIII KONFERENCJI GAZTERM 2020
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA

Image

PARTNEROWI STRATEGICZNEMU XXIII KONFERENCJI GAZTERM 2020
Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Image

PARTNEROWI MERYTORYCZNEMU XXIII KONFERENCJI GAZTERM 2020
Dolnośląskiemu Instytutowi Studiów Energetycznych

Image

PARTNEROWI  BRANŻOWEMU  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
PGNIG Obtót Detaliczny sp.z o.o.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
PKN ORLEN SA

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Polskiej Spólce Gazownictwa sp. z o .o .

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Gas Storage Poland Sp. z o. o.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
PGNIG TERMIKA SA

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Towarowej Giełdzie Energii SA

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Gas-Trading S.A.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Sempra LNG

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
MATRIX 42

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Central European Petroleum Ltd.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Transition Technologies Grupa

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o.o.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
NTT

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
JP S.A.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa

Image

PARTNEROWI  KONFERENCJI GAZTERM 2020
BEST Systemy Grzewcze

Image

STRATEGICZNEMU PARTNEROWI MEDIALNEMU  KONFERENCJI GAZTERM 2020
BiznesAlert.pl

Image

PARTNEROWI MEDIALNEMU  KONFERENCJI GAZTERM 2020
CIRE.pl

Image

PATRONOM MEDIALNYM  KONFERENCJI GAZTERM 2020

Energetyka 24

Rynek Instalacyjny

Wiadomości Naftowe i Gazowniczym

INSTAL

Nowoczese Technologie w Przemyśle

CNG-LNG.pl

CEEP Central Europe Energy Partners

studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM