PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
PARTNERZY XX KONFERENCJ GAZTERM
SPONSORZY XX KONFERENCJI GAZTERM
TEMAT I PROBLEMATYKA XX KONFERENCJI GAZTERM 2017

W roku 2016 polskie gazownictwo wkroczyło w okres realizacji strategicznych celów, których osiągniecie poważnie zmieni polski rynek gazu ale także pozwoli na zmianę modelu dostaw gazu i relacji handlowych w całym regionie Trójmorza.  Budowa Bramy Północnej stworzy solidne fundamenty dla bezpieczeństwa energetycznego Polski a wymieniony w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” hub gazowy wydatnie poprawi funkcjonalność i płynność polskiego rynku gazu ziemnego. Realizacja tych ambitnych ale koniecznych dla dobra kraju przedsięwzięć wymagać będzie dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Właśnie tym wyzwaniom poświęcona zostanie XX Jubileuszowa edycja Konferencji Gazterm 2017 :

          „Perspektywy dla nowego modelu rynku gazu w regionie Trójmorza.”

Przygotowując  tematykę Konferencji, postanowiliśmy także położyć wyraźny nacisk na kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego rynku gazu ziemnego. Zarówno w obszarze infrastrukturalnym jak i w obszarze rynkowym jest wiele zagadnień, które znajdą się w programie konferencji. Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy wysokiej rangi przedstawicieli czołowych dostawców gazu, operatorów: sieci przesyłowej, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowego oraz Towarowej Giełdy Energii S.A.. W gronie prelegentów XX edycji GAZTERMU znajdą się także reprezentanci największych polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz chemicznych obecnych na polskim rynku gazu. Obecni będą również wybitni specjaliści z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków gazu oraz stosunków międzynarodowych. Planujemy omówić zatem całe spektrum tematów, obejmujące m.in.:
•  Plan gazyfikacji kraju do roku 2020
•  Rola LNG i CNG w rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego
•  Rozbudowa podziemnych magazynów gazu a rozwój rynku gazu
•  Projekty innowacyjne w polskim gazownictwie
•  Perspektywy dla paliwa gazowego w elektroenergetyce
•  Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan i perspektywy
•  Strategia wobec bałtyckich złóż węglowodorów
•  Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (zapasy obowiązkowe, rozporządzenie
   dywersyfikacyjne)
•  Uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje
•  Przewagi konkurencyjne modelu oferty dual fuel na rynku detalicznym
•  Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce – giełda  gazu a platforma obrotu
•  Projekt hubu gazowego w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
•  Bezpieczeństwo morskich szlaków transportu LNG
•  Nowi dostawcy gazu na rynek europejski: Azerbejdżan, Iran, USA.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM , co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego.
PARTNER MEDIALNY
cire
GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
logoenergetyka24 2
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl