PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
PARTNERZY XX KONFERENCJ GAZTERM
SPONSORZY XX KONFERENCJI GAZTERM

XX edycja konferencji GAZTERM była szczególna nie tylko z powodu jej jubileuszu ale przede wszystkim ze względu na poruszoną tematykę oraz uczestników obrad. W ocenie organizatorów konferencji podjęty przez polski rząd i spółki gazownicze wysiłek realizacji wielkiego projektu dywersyfikacyjnego w postaci Bramy Północnej oraz wejścia na globalne rynki gazu przyniesie  pozytywne konsekwencje nie tylko dla krajowego rynku ale także dla rynków państw sąsiednich.

Podczas obrad tegorocznego GAZTERMU uwypuklono zbieżność strategicznych planów wobec gazu ziemnego z celami polskiej polityki zagranicznej. W geograficznym wymiarze polska strategia zmierza do budowy infrastrukturalnych połączeń i handlowych więzi na linii Północ – Południe. W przypadku polskiej polityki zagranicznej mamy natomiast projekt wzmacniania relacji i współpracy m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej,  także na osi Północ-Południe w ramach regionu Trójmorza. Silnie akcentowanym wątkiem podczas obrad była problematyka funkcjonowania i perspektyw rynków gazu w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wagę tych zagadnień podnosiła obecność w panelach dyskusyjnych reprezentantów firm operatorskich i dostawców gazu z Danii,  operatora systemu przesyłowego ze Słowacji oraz przedstawicieli organizacji branżowych handlowców i operatorów systemów przesyłowych z Unii Europejskiej.

Przeprowadzone z udziałem gości zagranicznych i przedstawicieli najważniejszych polskich firm gazowniczych dyskusje wniosły duży ładunek merytoryczny, jednocześnie podnosząc dynamikę całej konferencji.

Organizatorzy konferencji zamierzają kontynuować wyznaczoną w tym roku linię merytoryczną GAZTERMU, a także jej   międzynarodowy charakter.  Czynniki zewnętrzne w coraz większym bowiem stopniu wpływać będą na polską branżę gazowniczą. Naszym celem jest zatem zdecydowane otwarcie na wiedzę o trendach i procesach zachodzących na międzynarodowych rynkach gazu. Naszą ambicją jest uczynienie z GAZTERMU prestiżowej platformy wymiany opinii i wiedzy o gazie w regionie Trójmorza.

 

Marcin Sienkiewicz
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studió Energetycznych

Krzysztof Mastylak
Studio 4u
Organizator Konferencji

 

Plik do pobrania

PARTNER MEDIALNY
cire
GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
logoenergetyka24 2
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl