ukraina.png
Gazterm 25
Patronat honorowy
PGNiG
DISE ENERGY
IGG
STUDIO 4U

Zapraszamy na transmisję Konferencji na żywo.

Transmisja dostępna będzie w zakładce LIVE umieszczonej na pasku menu podczas trwania obrad Konferencji.

PROGRAM RAMOWY

Image
Oferta reklamowa w formacie Adobe Acrobat
Program w formacie Adobe Acrobat

NIEDZIELA, 15 maja 2022r.
SUNDAY, May 15th, 2022
15.00 Otwarcie biura konferencji
Conference Office open
19.00-23.00 Kolacja / Dinner (restauracja / restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)
22.00 MultiVisual Light Show
(sala / venue: Klub Disco Amber, dress code: smart casual)
I DZIEŃ OBRAD PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2022 r.
DAY 1/MONDAY, May 16th, 2022
07.00-10.00 Śniadanie
Breakfast
10.00:11.00 Inauguracja obrad Opening remarks
(sala / hall: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)
 

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl / Editor-in-Chief, BiznesAlert.pl
Przywitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Krzysztofa Mastylaka - Studio 4u oraz
Prezesa DISE Remigiusza Nowakowskiego
Welcome and opening address by Krzysztof Mastylak, Studio 4u, Conference Organizer, and Remigiusz Nowakowski, President of the of the Management Board, DISE

Wystąpienia inauguracyjne:
Opening addresses:

 • Paweł Czerwiński, Doradca Prezydenta RP ds. polityki zagranicznej
  Advisor to the President of the Republic of Poland on foreign policy
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Secretary of State, Ministry of Climate and Environment
 • Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs
 • German Galushchenko, Minister Energii Ukrainy
  Minister of Energy of Ukraine
 • Inga Žilienė,  Wicemnister Energii Republiki Litwy
  Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania
 • Joshua Volz, the U.S. Department of Energy’s Deputy Assistant Secretary for Middle East, Africa and Eurasia
 • Ole Toft, Ambasador Królestwa  Danii w Polsce
  Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
 • Przemysław Wacławski, Wiceprezes  ds. finansowych, PGNiG SA, Partner Główny Konferencji
  Vice President for Finance, PGNiG SA, Main Conference Partner
PANELE DYSKUSYJNE /DISCUSSION PANELS
11.00-12.30 PANEL I
Szczyt gazowy na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie
The Gas Summit for Security and Just Transformation in Europe
  Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE/ President of DISE
Wprowadzenie / Introductory speech: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE / President of DISE

ZAGADNIENIA / TOPICS
 • Nord Stream – konsekwencje strategicznego błędu dla Europy
  Nord Stream – consequences of the strategic mistake for Europe
 • REPowerUE-nowe cele strategiczne dla UE i uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu
  REPowerUE- new strategic objectives for the EU and independence from Russian gas
 • Baltic Pipe – znaczenie projektu w kontekście aktualnych wyzwań
  Baltic Pipe – significance of the project in the context of current challenges
 • jak ratować gospodarkę energetyczną Ukrainy
  How can we save the Ukrainian energy industry?
 • wsparcie dla Mołdawii i innych państw regionu uzależnionych od surowców z Rosji
  support for Moldova and other countries in the region, which depend on Russian supplies
 • nowy etap współpracy w ramach Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu
  a new phase of cooperation in the Three Seas Initiative toward gas supply security
Uczestnicy / Panelists:
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Secretary of State, Ministry of Climate and Environment
 • Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs
 • Inga Žilienė, Wicemnister Energii Republiki Litwy
  Vice-Minister of Energy of the Republic of Lithuania
 • Ole Toft, Ambasador Królestwa  Danii w Polsce/Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
 • German Galushchenko, Minister Energii Ukrainy/Minister of Energy of Ukraine
 • Joshua Volz, the U.S. Department of Energy’s Deputy Assistant Secretary for Middle East, Africa and Eurasia
12.30-12.45 PREZENTACJA/PREZENTATION
Amerykański sektor gazowy – wiarygodny partner w budowaniu bezpieczeństwa i transformacji rynków gazowych w Europie
The American gas sector - a reliable partner in building security and transformation of gas markets in Europe
Dan Brouillette, Prezes Zarządu, Sempra Infrastructure, były Sekretarz ds. Energii USA
President of Sempra Infrastructure, Former US Secretary of Energy
12.45-14.00 PANEL II
Transformacja dla bezpieczeństwa – niezależność energetyczna a proces dekarbonizacji w świetle REPowerUE i Fit for 55
Transition for security – Energy independence and decarbonization in the light of REPowerUE and Fit for 55
 

Prowadzący/ Moderator: prof. Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
Wprowadzenie / Introduction: prof. Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

ZAGADNIENIA/TOPIC

 • czy cele REPowerUE są spójne z Fit for 55?
  are REPowerUE goals convergent with those of Fit for 55?
 • horyzont czasowy uzyskania niezależności od dostaw rosyjskiego gazu do UE
  time framework for reaching independence from Russian gas supply to the EU
 • nowe potrzeby w zakresie infrastruktury LNG
  new LNG infrastructure needs
 • bezpieczeństwo energetyczne a pomostowość paliwa gazowego
  Energy security and gas as transition fuel
 • rola gazów odnawialnych (biometanu i wodoru) w budowie niezależności energetycznej UE
  the role of renewable gases (biomethane and hydrogen) in the development of EU Energy independence
 • budowa championów energetycznych odpowiedzią na strategiczne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa,
  transformacji i globalnej konkurencji
  the development of energy front-runners in response to strategic challenges to security, transformation and global competition

Uczestnicy/Panelists:

 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych
  Vice President for Operations, PGNiG SA
 • Gabriel Gorbacevski - Attaché ds. Energii, Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce
  Energy Attaché of the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Poland
 • Piotr Kuś, Dyrektor Generalny, ENTSOG
  Director General, ENTSOG
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Vice-President of the Management Board, National Environmental Fund
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
  Vice President of Board, Polish Development Fund
14.00-15.00 Lunch (restauracja/restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)
15.00-16.15 PANEL III
Perspektywy wolnego rynku gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych
Prospects for a free gas market at the time of geopolitical shocks  panel pod patronatem TGE / Patronage of TGE

  Moderator: Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego / President of the Jagiellonian Institute
Wprowadzenie/Introduction: Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii / President of the Management Board, TGE

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • ryzyka geopolityczne a dynamika cen gazu ziemnego w Europie
  geopolitical risks and volatility of natural gas prices in Europe
 • wąskie gardła w systemie dostaw gazu do Europy
  bottlenecks in the system of gas supply to Europe
 • perspektywy giełdowych rynków gazu w kontekście wdrożenia celów REPowerUE
  prospects for gas exchange markets and the implementation of REPowerUE objectives
 • konsekwencje gospodarcze gazowego szoku cenowego
  economic effects of the price shock
 • możliwe scenariusze przyszłości dla rynku gazu ziemnego
  possible scenarios for the future natural gas market
Uczestnicy / Panelists:
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
  President of the Management Board, TGE
 • Przemysław Wacławski, Wiceprezes  ds. finansowych, PGNiG SA
  Vice-President for Finance, PGNiG SA
 • Henryk Mucha Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
  President of the Management Board, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Sergij Makogon, Dyrektor Generalny Operatora Gazociągów Przesyłowych Ukrainy (GTSOU)
  Director-General of Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU)
 • Krzysztof  Zamasz, Członek Zarządu, Grupa Veolia Polska
  Member of Board, Veolia Group in Poland
 • Łukasz Beresiński, Dyrektor Departamentu, Departament Analiz Branżowych, BGK
  Head of Sectoral Analysis Department, BGK
 • Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający, Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. p. 
  Managing Partner, Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. p.
16.15-16.30 PREZENTACJA/PREZENTATION
Transformacja cyfrowa w sektorze gazowym w erze kryzysów
Digital  transformation in the gas sector in the era of crises
Jarosław Zarychta,
Cloud Business Development Manager, Google Cloud
16.30-17.45 PANEL IV
Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski
Security of natural gas supply to Poland
  Moderator: Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24, Deputy Editor-in-Chief of Energetyka 24

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • stan i prognoza zużycia gazu ziemnego w Polsce
  current and future natural gas consumption in Poland
 • konsekwencje  rezygnacji z rosyjskich dostaw dla polskiego rynku
  consequences of resigning from the Russian supply for the Polish market
 • zdolności importowe Bramy Północnej w obliczu nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
  import capacity of the Northern Gateway in the face of new security challenges
 • rezerwy strategiczne gazu oraz plany rozbudowy podziemnych magazynów gazu
  strategic gas reserves and plans for the development of underground gas storage
 • perspektywy nowych kontraktów na dostawy gazu do Polski
  prospects for new gas supply contracts for Poland
 • rola krajowych zasobów gazu (oraz gazów odnawialnych) w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego
  role of domestic gas resources (and renewable gas) for energy security
Uczestnicy / Panelists:
 • Dariusz Kucel Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM S.A.
  Director of the Gas Market Development Division at GAZ-SYSTEM
 • Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu, GAS STORAGE POLAND
  President of Board, GAS STORAGE POLAND
 • Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Director, Department of Electricity and Gas, Ministry of Climate and Environment
 • Paweł Turowski, Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  Department of Law and Non-military Security, National Security Bureau
 • Przedstawiciel PGNiG SA
  Representative of PGNiG SA
 • prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
  Gdańsk University of Technology
19.00 Impreza plenerowa, koncert: Giganci Gitary z Wojtkiem Cugowskim
Outdoor event and concert: Guitar Masters with Wojtek Cugowski
Amfiteatr Międzyzdroje / Amphitheater Międzyzdroje (dress code: casual)
II DZIEŃ OBRAD WTOREK 17 maja 2022 r.
Day 2, TUESDAY, May 17th, 2022
7.00-10.00 Śniadanie
Breakfast
10.00 Otwarcie II Dnia Obrad Konferencji / Opening Session Day 2
(sala / hall: Marco Polo, Hotel Vienna House Amber Baltic)
Moderator:  dr hab.inż. Andrzej Barczyński
10.30-11.30 PANEL V
Potencjał współpracy transregionalnej Trójmorze - Zatoka Meksykańska - Bliski Wschód
Three Seas Region - Gulf of Mexico - Middle East and the potential for transregional cooperation
  Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl / Editor-in-Chief, BiznesAlert.pl
Wprowadzenie/Introduction:  Frederik Smits Van Oyen, Vice President, Origination and Marketing EMEA, Cheniere Energy

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • rozwój współpracy w zakresie dostaw gazu i ropy
  development of cooperation in gas and oil supply
 • sektor LNG wobec kryzysu gazowego
  LNG sector and the gas crisis
 • perspektywy dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych
  prospects for joint investment
 • neutralność klimatyczna a przyszłość sektora oil&gas
  climate neutrality and the future of the oil&gas industry
 • kooperacja w zakresie innowacji transformacji sektora oil&gas
  cooperation in innovative transformation of the oil&gas industry
Uczestnicy / Panelists:
 • Przemysław Wacławski, Wiceprezes  ds. finansowych, PGNiG SA
  Vice President for Finance, PGNiG SA
 • Frederik Smits Van Oyen, Wiceprezes ds. Strategii i Marketingu, region EMEA, Cheniere Energy
  Vice President Origination and Marketing EMEA, Cheniere Energy
 • Tom Earl, Wiceprezes  Zarządu ds. Handlowych, Venture Global LNG Marketing, LLC
  Chief Commercial Officer, Venture Global LNG Marketing, LLC
 • Darius Šilenskis, Prezes Zarządu Klaipėdos Nafta
  CEO, Klaipėdos Nafta
 • Yaroslav Mudryy, Partner Zarządzający, ERU
  Managing Partner, ERU
 • Dariusz Kryczka, Manager, EY Law, Lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu EY
  Manager, EY Law, Leader of EY EU Green Deal Center of Excellence
11.30-11.40 PREZENTACJA/PREZENTATION
Praktyczne podejście do projektów cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej/Practical approach to industrial automation cybersecurity projects

Wojciech Zajchowski, Architekt Rozwiązań, NTT/Solutions Architect, NTT
11.40-11.50 PREZENTACJA/PREZENTATION
Micro Focus: High Tech. Low Drama.

Piotr Banaszewski, Software Sales Executive, Micro Focus
11.50-13.00 PANEL VI
Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?
Is the gas fuel distribution network the road to Poland's energy independence?
Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
The panel organized by the Conference Partner - Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.

  Moderator: Janusz Pietruszyński, redaktor naczelny CIRE.pl / Editor-in-Chief of CIRE.pl
Wprowadzenie/Introduction: Janusz Pietruszyński, redaktor naczelny CIRE.pl / Editor-in-Chief of CIRE.pl

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • wybuch wojny na Ukrainie a rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego
  outbreak of Ukraine war and the extension of natural gas infrastructure
 • priorytetyzacja działań pod kątem zwiększenia udziału paliwa gazowego LNG
  prioritizing actions to increase LNG share
 • osiągnięcie w 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych
  reaching the capacity to transport 10% decarbonized gas mixture through the gas network by 2030
 • koszty wykonania powyższych założeń
  cost involved in the process
 • czy programy lub fundusze wsparcia ze środków publicznych, tak krajowych jak i zagranicznych, uwzględniają w swoich zakresach zamianę paliw na paliwa gazowe?
  do domestic and foreign public programs or funds take into account the shift to gas fuels?
 • rozwój ciepłownictwa systemowego w aspekcie polityki energetycznej kraju
  development of district heating and the national energy policy
Uczestnicy / Panelists:
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Secretary of State, Ministry of Climate and Environment
 • Robert Więckowski, Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  President of Board, PSG sp. z o.o.
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Vice President of Board, National Environmental Fund
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  President of Board, Polish Heating Chamber of Commerce
13.00-14.00 Lunch (restauracja/restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)
14.00-15.30 PANEL VII
Czy aktualne wydarzenia redefiniowały koncepcje cyberbezpieczeństwa?
Have recent events redefined cybersecurity concepts?
Partnerem Panelu jest firma EXATEL / Panel Partner – EXAT

  Moderator: Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka 24 / Deputy Editor-in-Chief of Energetyka 24
Wprowadzenie/Introduction: Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych, Vice President for Operations, PGNiG SA

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • czym są i dlaczego stały się kluczowe kompetencje cyber ofensywne
  what are offensive cybersecurity skills and why have they become crucial?
 • pryncypia dla powstawania i rozwoju Security Operations Center w aktualnej perspektywie
  outlook and principles for establishing and developing the Security Operations Center
 • najważniejsze funkcjonalności cyberbezpieczeństwa jakich należy oczekiwać od oferowanych produktów informatycznych
  major cybersecurity functionalities expected in IT products,
 • jakie kluczowe produkty powinny zawierać się w projektach wdrożenia cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej?
  what are key products to be included in industrial automation cybersecurity projects?
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii a podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa
  modern technologies and improvement of cybersecurity
Uczestnicy / Panelists:
 • Tomasz Figura, Dyrektor Departamentu IT, PGNiG SA
   Director of IT Department, PGNiG SA
 • Sebastian Pelowski, CISO GK PGNiG SA
 • Karol Wróbel, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, EXATEL S.A.
  Director of Cybersecurity Department, EXATEL S.A.
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT SA
  President of Board, ComCERT SA
 • Jarek Zarychta, Cloud Business Development Manager, Google Cloud
 • Wojciech Zajchowski, Architekt Rozwiązań, NTT
  Solutions Architect, NTT
 • Jacek Bujanowski, Dyrektor Sprzedaży, Prometheus
  Sales Director, Prometheus
 • Piotr Banaszewski, Software Sales Executive, Micro Focus
15.30-17.30 PANEL VIII
Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE
Prospects for gas as a transition fuel in the context of the current methane strategy and the EU taxonomy
  Moderator: Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy/Wawrzynowicz i Wspólnicy Law Firm
Wprowadzenie/Introduction: Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy/Wawrzynowicz i Wspólnicy Law Firm

ZAGADNIENIA/DISCUSSION POINTS
 • koszty emisji
  emission costs
 • gaz ziemny w taksonomii
  natural gas in the taxonomy
 • progi emisyjności
  emission thresholds
 • finansowanie inwestycji w energetykę gazow
  financing of investment in gas-based energy industry
 • technologie wodorowe i biogazowe
  hydrogen and biogas technologies
 • wzrost znaczenia rozwiązań technologii wodorowych i biogazowych w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
  growing importance of hydrogen and biogas technologies toward climate neutrality until 2050
 • inwestycje w technologie wodorowe i biogazowe będące na wczesnym etapie rozwoju jako element wspierający transformację energetyczną /znaczenie budowy ekosystemu wspierającego rozwój technologii / aktualne bariery/
  investment in hydrogen and biogas technologies at an early development stage as support for energy transition/importance of ecosystem supporting the development of technologies / current barriers
Uczestnicy / Panelists:
 • Artur Cieślik, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Strategii i Regulacji
  Vice President for Strategy and Regulation, PGNiG SA
 • Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Member of Board for Operations, PSG sp. z o.o.
 • Krzysztof Hnatio, Dyrektor, Tauron Polska Energia S.A.
  Director, Tauron Polska Energia S.A.
 • Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB/
  WKB Law Firm
 • Bartłomiej Mazurkiewicz, Członek Zarządu, PGNiG Ventures sp. z. o.o.
  Member of Board, PGNiG Ventures sp. z. o.o.
17.00-18.00 Dyskusje kuluarowe
Informal discussions
19.00-23.00 Bankiet z oprawą muzyczną / Banquet with live music
(restauracja / restaurant, Hotel Vienna House Amber Baltic)  
(dress code: smart casual)
ŚRODA, 18 maja 2022 r.
WEDNESDAY, May 1st, 2022
07.00-10.00 Śniadanie
Breakfast
10.00 Wyjazd uczestników
Departure
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji. / The organizer reserves the right to change the Conference program.

*TBC

Image
Image
Image
Image
  GALERIA
     
  VIDEO
     
  ARCHIWUM
Image
Image
Image
© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM