ukraina.png
Gazterm 25
Patronat honorowy
PGNiG
DISE ENERGY
IGG
STUDIO 4U

Zapraszamy na transmisję Konferencji na żywo.

Transmisja dostępna będzie w zakładce LIVE umieszczonej na pasku menu podczas trwania obrad Konferencji.

Podsumowanie jubileuszowej konferencji GAZTERM 2022

Image
Oferta reklamowa w formacie Adobe Acrobat
Program w formacie Adobe Acrobat

Trafność tytułu tegorocznego XXV GAZTERMU po raz kolejny potwierdziła rzeczywistość. Polski rząd w dniu 23 maja podjął bowiem przełomową decyzję  o wypowiedzeniu polsko-rosyjskiego porozumienia gazowego. To właśnie na mocy tego porozumienia zbudowano system rurociągów tranzytowych Jamał przebiegający przez terytorium Polski,  a następnie podpisano kontrakt długookresowy z Gapromem. Rok 2022, na który przypadł jubileusz GAZTERMU, kończy zatem kilkudziesięcioletnią historię uzależnienia polskiego gazownictwa najpierw od sowieckiego, a następnie rosyjskiego dominanta. Infrastrukturalny i kontraktowy gorset, który krępował ekonomicznie i polityczne Polskę, w końcu został skutecznie zrzucony. Wchodzimy zatem w nowy etap rozwoju polskiego ryku gazu. Jako organizatorzy GAZTERMU mamy z związku z tym przełomowym wydarzeniem dużą satysfakcję, gdyż wielokrotnie podczas dyskusji prowadzonych w Międzyzdrojach, postulowano i uzasadniano konieczność odejścia od rosyjskiego gazu i zwrócenie się ku alternatywnym źródłom dostaw oraz zbudowania relacji z nowymi partnerami handlowymi.

Obrady 25 edycji GAZTERMU rozpoczęły się od odczytania listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników konferencji. To już po raz czwarty, obejmując patronatem konferencję w Międzyzdrojach, Pan Prezydent przekazał swój pogląd na stan spraw gazowych. Wskazał przede wszystkim na rosyjską agresję na Ukrainę, z którą sprzęgnięte zostało uderzenie Kremla w bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej.  Gospodarki wielu państw europejskich okazały się przy tym bardzo wrażliwe na szantaż gazowy ze strony Rosji. Ta słabość jest niestety konsekwencją wielu lat zaniedbań w zakresie budowy odporności na takie kryzysy i lekceważenia zagrożenia płynącego ze strony  wschodniego dostawcy gazu.  Konkludując Pan Prezydent zaznaczył, że Polska na tym tle stanowi pozytywny przykład strategicznej zapobiegliwości w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu. „Lata przemyślanej i konsekwentnie wdrażanej strategii bezpieczeństwa gazowego sprawiły, że Polska może zacząć odgrywać rolę regionalnego hubu gazowego”.

W inauguracyjnej części obrad doszło także do ważnego dla polskiego rynku gazu wydarzenia jakim było zawarcie przez PGNiG z Sempra Infrastructure porozumienia, na mocy którego określone zostały podstawowe warunki przyszłego kontraktu na zakup 3 mln ton LNG (ok. 4,05 mld m3) rocznie. Kontrakt ma być zawarty na 20 lat, a gaz odbierany przez PGNiG w terminalach Cameron LNG w Luizjanie lub Port Arthur LNG w Teksasie.

W trakcie dwudniowych obrady przeprowadzono osiem paneli dyskusyjnych, w ramach których poruszono szerokie spektrum zagadnień, pokazujących złożoność oraz różnorodność problemów z jakimi musi się zmierzyć współczesne gazownictwo. Z oczywistych względów dominującym tematem obrad, rozpatrywanym w różnych kontekstach, było bezpieczeństwo rynku gazu. Bezpieczeństwo, oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie, tworzyły główną oś dyskusji przeprowadzonej podczas pierwszego panelu: Szczytu gazowego dla bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji z udziałem znamienitych przedstawicieli władz Królestwa Danii, Republiki Litwy, Rzeczpospolitej Polskiej Stanów Zjednoczonych, oraz Ukrainy.

W drugim panelu rozważano natomiast problematykę związaną z wymagającym dużego wysiłku procesem dekarbonizacji gazownictwa, w nowym dla niego kontekście zachowania bezpieczeństwa energetycznego. To ogromne wyzwanie w pierwszej kolejności dla operatorów systemów przesyłowych. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że skala wyzwań wymaga większego zacieśnienia i koordynacji współpracy międzynarodowej we wskazanym zakresie.

Na GAZTERMIE nie zabrakło również tematów związanych z rynkiem i handlem gazem ziemny. Okazją do dyskusji na te tematy była przypadająca na 2022 rok 10 rocznica utworzenia giełdy gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Paneliści byli zgodni, że celowe działania Gazpromu doprowadziły do perturbacji na rynkach giełdowych w Europie i skokowego wzrostu cen. W tej trudnej sytuacji giełda gazu wnosi przede wszystkim gwarancję pewności obrotu i rozliczenia transakcji dając poczucie bezpieczeństwa uczestnikom rynku.

 Gwarancji bezpieczeństwa dla krajowego rynku gazu należy oczywiście upatrywać przede wszystkimw infrastrukturze takiej jak Terminal LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe, interkonektory i magazyny gazu. Posiadany przez Polskę potencjał w tym zakresie oraz dalsze plany rozwoju były bowiem tematem czwartego panelu dyskusyjnego poświęconego bezpieczeństwu dostaw paliwa gazowego do Polski.

To dzięki wspomnianej infrastrukturze Polska może uczestniczyć w międzynarodowym obrocie gazem ziemnym a polskie firmy pozyskiwać nowych partnerów biznesowych ze świata. O możliwościach rozwoju współpracy międzynarodowej, nowych kierunkach dostaw oraz rozwoju międzyregionalnego handlu gazem rozmawiali natomiast uczestnicy kolejnego, piątego panelu: Potencjał współpracy transregionalnej Trójmorze - Zatoka Meksykańska

- Bliski Wschód.

W programie konferencji nie mogło oczywiście zabraknąć zagadnień związanych z funkcjonowaniem segmentu dystrybucyjnego. Przed operatorami sieci stoją bowiem bardzo poważne wyzwania związane z racjonalnym rozwojem sieci i jednocześnie rozpoczęciem procesu udostępniania jej dla gazów odnawialnych. Tej problematyce poświęcony został siódmy panel dyskusyjny objęty patronatem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Na tegorocznym GAZTERMIE ponownie przeprowadzono w gronie eksperckim dyskusję na temat najnowszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. To niezwykle ważny temat dla tak strategicznych gałęzi gospodarki jak gazownictwo i energetyka, w dobie przeniesienia komunikacji, procesów sterowniczych, zarządczych i kontrolnych do cyberprzestrzeni. Ten wątek ze względu na swoje znaczenie i dynamikę zmian w tym obszarze będzie z pewnością pojawiać się  programach kolejnych edycji GAZTERMU

Kończącym obrady XXV GAZTERMU wydarzeniem była niezwykle ciekawa dyskusja poświęcona dalszym perspektywom pomostowości paliwa gazowego w świetle najnowszych strategii i projektów regulacyjnych UE. Uczestniczący w panelu  dyskusyjnym praktycy biznesowi i specjaliści prawa europejskiego skoncentrowali się m.in. na analizie dwóch kluczowych dla gazownictwa unijnych dokumentów w postaci strategii metanowej i taksonomii UE.

Przeprowadzone na tegorocznym GAZTERMIE dyskusje i polemiki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i mediów, które na bieżąco relacjonowały przebieg obrad. O sukcesie merytorycznym konferencji niewątpliwie zadecydował trafny wybór tematów i zagadnień ale przede wszystkim bardzo wysoki poziom wypowiedzi zaproszonych do paneli dyskusyjnych znamienitych przedstawicieli administracji prezydenckiej i rządowej, członków zarządów, menagerów spółek oraz ekspertów i specjalistów. Ogromną wartością GAZTERMU, którą budujemy konsekwentnie od kilku lat był także udział bardzo licznego grona gości międzynarodowych reprezentujących partnerów politycznych i biznesowych Polski z Królestwa Danii, Litwy, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy.

Reasumując z ogromnego dorobku merytorycznego jaki został przekazany na tegorocznym jubileuszowym GAZTERMIE można sformułować następne generalne wnioski, które mogą posłużyć w układaniu dalszych strategicznych planów rozwoju polskiego gazownictwa:

 1. Bezpieczeństwo rynku gazu osiągane poprzez dywersyfikację i funkcjonowanie takich instytucji jak giełda pozostanie na kolejne lata priorytetem, który należy wzmacniać uwzględniając przede wszystkim dynamikę sytuacji międzynarodowej.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne wymaga właściwej refleksji strategicznej, adekwatnych do wyzwań projektów oraz konsekwencji i skuteczności w realizacji przyjętych planów. Polska w tym zakresie może służyć za wzór dla innych państw europejskich.
 3. Bezpieczeństwo energetyczne kosztuje ale jego brak kosztuje znacznie więcej.
 4. Polska dzięki poczynionym inwestycjom infrastrukturalnym, dojrzałemu rynkowi oraz nowym kontraktom może stać się nie tylko centrum handlu i dystrybucji gazu ale także gazowym hubem bezpieczeństwa dla regionu Trójmorza oraz partnerów z Ukrainy i Mołdawii.
 5. Dywersyfikacja i transformacja to nowy mix, który może być adekwatnym rozwiązaniem dla aktualnych wyzwań stojących przed polskim rynkiem gazu.
 6. Polska bez rosyjskiego gazu ma przed sobą bardzo optymistyczne perspektywy jako atrakcyjny partner handlowy oraz miejsce do wspólnych inwestycji w dekarbonizację sektora gazu i energii.

 

 

Organizatorzy 25. Konferencji Gazterm 2022

TEMATYKA PANELI DYSKUSYJNYCH

Image
I DZIEŃ OBRAD PONIEDZIAŁEK, 16 maja 2022 r.

PANEL I
Szczyt gazowy na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie

Zagadnienia:
 • Nord Stream – konsekwencje strategicznego błędu dla Europy
 • REPowerUE-nowe cele strategiczne dla  UE i uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu
 • Baltic Pipe – znaczenie projektu w kontekście aktualnych wyzwań
 • jak ratować gospodarkę energetyczną Ukrainy
 • wsparcie dla Mołdawii i innych państw regionu uzależnionych od surowców z Rosji
 • nowy etap współpracy w ramach Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu
PANEL II
Transformacja dla bezpieczeństwa – niezależność energetyczna a proces dekarbonizacji w światle REPowerUE i Fit for 55

Zagadnienia:
 • czy cele REPowerUE są spójne z Fit for 55?
 • horyzont czasowy uzyskania niezależności od dostaw rosyjskiego gazu do UE
 • nowe potrzeby w zakresie infrastruktury LNG
 • bezpieczeństwo energetyczne a pomostowość paliwa gazowego
 • rola gazów odnawialnych (biometanu i wodoru) w budowie niezależności energetycznej UE

PANEL III
Perspektywy wolnego rynku gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych

Zagadnienia:
 • ryzyka geopolityczne a dynamika cen gazu ziemnego w Europie
 • wąskie gardła w systemie dostaw gazu do Europy
 • perspektywy giełdowych rynków gazu w kontekście wdrożenia celów REPowerUE
 • konsekwencje gospodarcze gazowego szoku cenowego
 • możliwe scenariusze przyszłości dla rynku gazu ziemnego

PANEL IV
Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski/Security of natural gas supply to Poland

Zagadnienia:
 • stan i prognoza zużycia gazu ziemnego w Polsce
 • Konsekwencje  rezygnacji z rosyjskich dostaw dla polskiego rynku
 • Zdolności importowe Bramy Północnej w obliczu nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
 • rezerwy strategiczne gazu oraz plany rozbudowy podziemnych magazynów gazu
 • Perspektywy nowych kontraktów na dostawy gazu do Polski
 • rola krajowych zasobów gazu (oraz gazów odnawialnych) w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego

II DZIEŃ OBRAD  WTOREK 17 maja 2022 r.

PANEL V
Potencjał współpracy transregionalnej Trójmorze – Zatoka Meksykańska – Bliski Wschód

Zagadnienia:
 • rozwój współpracy w zakresie dostaw gazu i ropy
 • sektor LNG wobec kryzysu gazowego
 • perspektywy dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • neutralność klimatyczna a przyszłość sektora oil&gas
 • -kooperacja w zakresie innowacji transformacji sektora oil&gas
PANEL VI
Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?

Panel organizowany przez Partnera Konferencji – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.

PANEL VII
Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE

Zagadnienia:
 • koszty emisji
 • gaz ziemny w taksonomii
 • progi emisyjności/emission thresholds
 • finansowanie inwestycji w energetykę gazową
 • technologie wodorowe i biogazowe
PANEL VIII
Czy aktualne wydarzenia redefiniowały koncepcje cyberbezpieczeństwa?

Zagadnienia:
 •  Czym są i dlaczego stały się kluczowe kompetencje cyber ofensywne.
 • Pryncypia dla powstawania i rozwoju Security Operations Center w aktualnej perspektywie
 • Najważniejsze funkcjonalności cyberbezpieczeństwa jakich należy oczekiwać od oferowanych produktów informatycznych
 • Jakie kluczowe produkty powinny zawierać się w projektach wdrożenia cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej?
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, a podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

PROBLEMATYKA

Image
Podczas tegorocznej Konferencji chcemy zmierzyć się z najbardziej aktualnymi problemami branży energetycznej i dyskutować nad tym jak sprostać nowym wyzwaniom wynikającym ze zglobalizowanego rynku gazu, którego jednymi z najważniejszych problemów są przerwane łańcuchy dostaw i wysoki wzrost cen paliwa gazowego.
Program 25 edycji Konferencji GAZTERM odnosić się będzie w pierwszej kolejności do zachodzących zmian na rynkach energetycznych, które mają charakter przełomowy a zarazem globalny. W programie powinien zostać uwypuklony, tak jak w poprzednich edycjach wątek współpracy regionalnejw ramach Inicjatywy Trójmorza. W tym przypadku należy to zagadnienie umieścić w kontekście wyzwań jakie niosą ze sobą mega-trendy jakimi są: zglobalizowanie rynków gazu oraz transformacja energetyczna eliminująca paliwa kopalne. Trwający od ponad roku wzrost cen ma charakter globalny i odsłania nowe wrażliwości europejskich rynków gazu. Niestabilność rynków pogorszenie warunków ekonomicznych zakupu gazu uderza w dotychczasową pozycję gazu jako atrakcyjnego nośnika energii oraz przydaną mu nową rolę paliwa pomostowego dla transformacji energetycznej. Dalsze funkcjonowanie sektora gazowego podważane jest także, przez nasilający się nurt radykalnego odejścia od paliw kopalnych. Przez ten pryzmat należy zatem przeanalizować najnowsze projekty Komisji Europejskiej w postaci „Strategii metanowej UE” czy pakietu „Fit for 55”. Obok transformacji wciąż aktualnym wyzwaniem jest zachowanie bezpieczeństwa dostaw gazu, w kontekście nasilających się agresywnych zachowań Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. Reasumując program GAZTERMU 2022 można oprzeć na tezie o: potrzebie zacieśnienia regionalnej współpracy w obszarze gazu i energii jako sposobie na sprostanie wyzwaniom wypływającym z gwałtownych zmian o globalnym zasięgu.

Dyskusja podczas Konferencji toczyć się będzie wokół czterech głównych zagadnień:

BEZPIECZEŃSTWO

W tym obszarze tematycznym omawiać będziemy miedzy innymi: znaczenie nowej infrastruktury przesyłowej dla bezpieczeństwa regionu Trójmorza - Baltic Pipe, GIPL, Interkonektor Polska-Słowacja, bezpieczeństwo dostaw gazu w kontekście aktualnych napięć politycznych w regionie, rywalizację  amerykańsko-chińską w aspekcie bezpieczeństwa szlaków transportu gazu, bezpieczeństwo ekonomiczne w kontekście gwałtownego wzrostu cen gazu i energii, rosyjski szantaż gazowy wobec Europy.

GLOBALIZACJA

W ramach tego zagadnienia rozmawiać będziemy o globalnych i regionalnych źródłach kryzysu gazowego w Europie, strategiach handlowych w dobie rosnących cen gazu, konkurencji Azji i Europy o rynek LNG, kondycji i perspektyw światowego sektora oil & gas, stanu obecnego i przyszłości elektroenergetyki gazowej po kryzysie.

TRANSFORMACJA

W tej części dyskusji będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania czy technologie wodorowe będą nowym kołem zamachowym dla gazownictwa i jaka jest ekonomia projektów wodorowych i biometanowych. Przeanalizujemy sytuację gazownictwa w świetle „Strategii metanowej UE” i pakietu „Fit for 55” i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy gaz ziemny pozostanie paliwem pomostowym transformacji energetycznej. Przyjrzymy się również w odniesieniu do europejskiej, amerykańskiej wersji transformacji energetycznej.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA – INICJATYWA TRÓJMORZA

Ten segment programu GAZTERMU będzie koncentrował się na współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa oraz integracji rynków gazu w ramach regionalnej Inicjatywy Trójmorza.
W przekonaniu organizatorów GAZTERMU Inicjatywa ta stanowi dobrą platformę dla rozwoju kooperacji pomiędzy uczestnikami rynków gazu z regionu. Podczas dyskusji panelowych zastanowimy się nad skutecznymi sposobami wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalizacji i transformacji. Poruszona zostanie także kwestia wsparcia ze strony Trójmorza dla państw sąsiednich: Ukrainy i Mołdawii szczególnie narażonych na agresywne działania Federacji Rosyjskiej.

Wokół powyższych zagadnień będą budowane panele dyskusyjne oraz wystąpienia wprowadzające do paneli. W programie zostaną uwzględnione tematy interesujące dla: operatorów infrastrukturalnych, giełdy i spółek obrotu, PGNiG i jego partnerów handlowych ze świata, banków oraz funduszy zaangażowanych w transformację energetyczną, podmiotów z branż chemicznej i petrochemicznej, sektora elektroenergetycznego i OZE – w kontekście zielonego wodoru i pomostowości paliwa gazowego. Jak co roku do współpracy i aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosimy Partnerów branżowych z całego świata. Wystąpimy o Patronat Honorowy nad 25 Konferencją Gazterm do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Do Komitetu Honorowego zaprosimy wiele znamienitych instytucji.
W związku z naszym jubileuszem przygotujemy również interesujące imprezy towarzyszące. Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji również w imieniu naszych długoletnich Partnerów jakimi są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jako Partner Główny Konferencji , Izba Gospodarcza Gazownictwa jako Partner Branżowy Konferencji oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych jako Partner Merytoryczny.
Image
Image
Image
Image
  GALERIA
     
  VIDEO
     
  ARCHIWUM
Image
Image
Image
© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM