PGNiG
BGK
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
prezydent2019.png
PGNiG
  • 2
  • 1
  • 3

Pierwszego dnia obrad Konferencji GAZTERM 2020 w Międzyzdrojach o godz. 12.30 rozpocznie się II Panel dyskusyjny pt. „Perspektywy finansowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii".

Panel organizowany jest przez Partnera Strategicznego Konferencji GAZTERM:  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wprowadzenie do panelu wygłosi Pan Paweł Nierada – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Serdecznie zapraszamy!


 

Obejmująca niemal cały świat  epidemia Covid 19 zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i  społecznego. Jednak pomimo trudności rynki gazu dalej działają spełniając swoje podstawowe funkcje. Wciąż aktualne są także zagadnienia i wyzwania, którym branża gazownicza  próbowała sprostać przed  wybuchem pandemii. Organizatorzy konferencji GAZTERM, jak zawsze bacznie monitorują i analizują zdarzenia i aktualne procesy zachodzące na polskim i międzynarodowych rynkach gazu. Program tegorocznej konferencji w Międzyzdrojach, obejmować będzie najważniejsze dla przyszłości gazu ziemnego  tematy.
W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza  na poziomie strategicznym omówione zostaną dalsze plany i kierunki działania zmierzające do podniesienia  stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem. W perspektywie 2022 roku dla Polski, ale także dla wielu państw Trójmorza powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego jakie zapewni Baltic Pipe.
Jednocześnie obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób także z Łotwą, Estonią i Finlandią. Wymienione państwa bałtyckie są natomiast w skali regionu Trójmorza pionierami w realizacji skomplikowanego procesu integracji rynków. M.in. doświadczenia w tym zakresie będą przedstawiane i dyskutowane podczas Forum operatorskiego regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.  
Dla wsparcia  inwestycji integrujących rynki gazu w regionie stworzono specjalny wehikuł finansowy w postaci  Funduszu Trójmorza. Zasadom korzystania ze zgromadzonych w nim środków poświęcone  zostanie specjalne wystąpienie. Kwestie finasowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii w szerszej perspektywie będą także omawiane na dedykowanym temu zagadnieniu panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli m.in. banków z Polski i zagranicy.
Zagadnienia międzynarodowe, ale w szerszej perspektywie – globalnej, obecne będą natomiast na panelu dyskusyjnym Rynki gazu po epidemii. Wygaszenie na czas pandemii wielu gospodarek ograniczyło popyt na paliwa i energię  pogłębiając spadek cen gazu w skali globalnej. Jednocześnie zaostrza się konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami gazu skroplonego na rynkach międzynarodowych. Czy utrzymanie się takich trendów doprowadzi do trwałych zmian w modelach biznesowych branży gazowniczej i  energetyce? Czy scenariusz, w którym na rynkach europejskich, w tym i w Polsce, pojawią się ujemne ceny gazu jest prawdopodobny. Uczestnicy tego panelu mierząc się m.in. z tymi pytaniami postarają się nakreślić przyszły obraz rynków gazu po zakończeniu epidemii.  
Na przyszłość branży gazowniczej w Europie będzie miała niewątpliwie zasadniczy wpływ nowa strategia Unii Europejskiej w postaci Green Deal. Ta ambitna polityka stawiająca sobie za cel  zbudowanie gospodarki zeroemisyjnej i neutralnej klimatycznie w skali całej Unii, zamierza w perspektywie 2050 roku wyeliminować gaz i pozostałe paliwa kopalne. Proponowanym substytutem gazu ziemnego ma być „zielony wodór”, dystrybuowany przy wykorzystaniu istniejącej obecnie infrastruktury. Ta wizja musi rodzić pytania o aspekt finansowy, ekonomiczny, techniczny i rynkowy tego przedsięwzięcia. O realności wdrożenia Green Deal i o jego ewentualnych konsekwencjach dla gazownictwa dyskutować będą przedstawiciele i eksperci branży Oil & Gas podczas panelu Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej.
W programie tegorocznego GAZTERMU zaakcentowany zostanie także temat coraz ważniejszego aspektu bezpieczeństwa jakim jest cyberochrona infrastruktury energetycznej. To właściwe w cyberprzestrzeni  pojawia się obecnie coraz więcej zagrożeń, które przenikając do systemów informatycznych obsługujących sieć przesyłową czy magazyny gazu mogą w poważny sposób zakłócić ich prawidłowe funkcjonowanie. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony zostanie specjalny panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.  

Organizatorzy
Konferencji  Gazterm 2020


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że XXIII Konferencja GAZTERM 2020,

została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

PHPRPAD m


PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM