ZASADY SANITARNE W ZWIĄZKU Z SARS-CoV-2

icn pdfPobierz / Download

REJESTRACJA, KONFERENCJA


WSTĘP

 1. Osoby z grupy ryzyka zarażeniem koronawirusem, np. powyżej 70 roku życia lub przewlekle chore – proszone są o rozważenie uczestnictwa w KONFERENCJI .
 2. Osoby, które w ostatnich 7 dniach przed rozpoczęciem KONFERENCJI, miały kontakt z osobą zakażoną, bądź mają objawy chorobowe
  (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata smaku) – proszone są o pozostanie w miejscu zamieszkania i powiadomienie Organizatora.
  W takim przypadku Organizator zaproponuje zmianę formy udziału z osobistej na Online.
 3. zakrywania ust i nosa we wszystkich zamkniętych ogólnodostępnych przestrzeniach KONFERENCJI takich jak:
  sale konferencyjne, sale restauracyjne, hole, ciągi komunikacyjne, toalety,

UCZESTNIK KONFERENCJI ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. w restauracji i punktach gastronomicznych zdejmowania maseczki tylko na czas posiłku,
 2. bezdotykowego witania się,
 3. bezdotykowych wejść w przestrzenie KONFERENCJI,
 4. zachowania w kolejkach odstępu 1,5 m od kolejnej osoby, a podczas rozmowy – bezpiecznej odległości,
 5. częstej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora i Hotel,
 6. w sali konferencyjnej i podczas posiłków korzystania z miejsc do tego przeznaczonych z zachowaniem dystansowania, zaleca się korzystanie z jednego miejsca,
 7. nie gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych dla zachowania dystansu z przechodzącymi,
 8. korzystania z windy w towarzystwie max. 3 osób,
 9. korzystania z publicznych toalet bez tworzenia kolejek wewnątrz,
 10. przestrzegania ustalonych przez Organizatora kierunków ruchu wewnątrz obiektów, w których odbywa się KONFERENCJI.

ORGANIZATOR KONFERENCJI ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. rejestracji Uczestników zza bezpieczniej osłony, z zasłonięciem nosa i ust maseczką, ewentualnie przyłbicą oraz użyciem rękawic ochronnych,
 2. dezynfekcji lady recepcyjnej co godzinę,
 3. wskazania osób do kontaktu w sprawach związanych przestrzeganiem niniejszych zasad z podaniem nazwisk i numerów telefonów – patrz pkt. 38 Zasad.
 4. udostępnienia w widocznym miejscu numeru telefonu do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
  Kamień Pomorski, tel. +48 91 38 20 144
 5. zapewnienia wyposażonego pomieszczenia w celu czasowej izolacji osoby z objawami chorobowymi – zapewnia Hotel Amber Baltic,
 6. udostępnienia służbom sanitarnym niezbędnych danych osobowych i kontaktowych Uczestników KONFERENCJI, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 7.  monitorowania stosowania zasad sanitarnych obowiązujących Hotel.

HOTEL ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. zapewnienia oznaczonego osobnego wyjścia i wejścia do części konferencyjnej,
 2. zapewnienia szatni z możliwością wieszania ubrań na co drugim wieszaku,
 3. zapewnienia odpowiedniej liczby punktów do dezynfekcji rąk, a w szczególności przy wejściach, w obszarze recepcji, przy windach, punktach gastronomicznych oraz toaletach,
 4. częstego wietrzenia pomieszczeń, w których będzie odbywać się KONFERENCJA,
 5. częstej dezynfekowanie powierzchni dotykowych np. klamki, poręcze, uchwyty, itp.
 6. ustawienia stołów do posiłków z zachowaniem 1,5 m odległości pomiędzy siedziskami,
 7. wydawania Uczestnikom posiłków oraz napoi bezpośrednio przez obsługę (bez bufetów),
 8. wyposażenia personelu w środki ochronne: maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji,
 9. sprzątania i wietrzenia pokoi również na życzenie Uczestnika,
 10. wyznaczenia pomieszczenia do izolacji podejrzanego chorego,
 11. przechowywania śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZARAŻENIEM COVID-19
Dotyczy Uczestników, pracowników Organizatora, pracowników Firm realizujących usługi na zlecenie Organizatora i personelu Hotelu

 1. Osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy chorobowe podczas KONFERENCJI proszone są o pozostanie w pokoju i telefoniczne
  poinformowanie o tym fakcie Organizatora (pkt. 38 Zasad).
 2. Organizator zapewni kontakt z lekarzem, powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz personelu hotelu w celu
  natychmiastowej dezynfekcji obszaru, w którym poruszała się chora osoba.
 3. Do momentu przyjazdu służb sanitarnych osoba z podejrzeniem o COVID-19 oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym
  pomieszczeniu.
 4. W razie pogarszania się stanu zdrowia – chory niezwłocznie powinien dzwonić pod numery alarmowe 999 lub 112.
 5. Organizator przeprowadzi wywiad wśród Uczestników w celu ustalenia listy osób obecnych w czasie i miejscu przebywania potencjalnie
  chorego.
 6. Ze strony Organizatora osobami do kontaktu ws. przestrzegania niniejszych Zasad są:
  Krzysztof Mastylak: +48 607 220 470
  Aleksandra Miśkiewicz : +48 602 365 879
 7. Zgłoszenia ws. podejrzenia zarażeniem koronawirusem można składać także telefonicznie w recepcji Hotelu.
 8. Po stwierdzeniu zagrożenia epidemicznego Uczestnicy KONFERENCJI zobowiązani są do stosowania wytycznych, wydawanych instrukcji
  i poleceń przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.

KWESTIE FORMALNO–PRAWNE

 1. Niniejsze Zasady sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2020 r.,
  obowiązują na całym terenie, gdzie organizowana jest KONFERENCJA.
 2. Powyższe zasady uzależnione są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w trakcie trwania KONFERENCJI
  oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. KONFERENCJA będzie przeprowadzona z poszanowaniem właściwych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 4. Jednakże Organizator w możliwie najdalej idącym zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza
  odpowiedzialność wobec Uczestników za skutki zdrowotne związane z przejazdem oraz pobytem na KONFERENCJI. Uczestnictwo w KONFERENCJI
  jest jednocześnie wyrażaniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w
  zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h, i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

Organizatorzy
XXIII KONFERENCJI GAZTERM


PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)