PGNiG
BGK
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
prezydent2019.png
PGNiG
 • 2
 • 1
 • 3

PROGRAM KONFERENCJI

icn pdf

 Pobierz / Download

NIEDZIELA, 27 września 2020 r. / SUNDAY, September 27th, 2020
15:00 Otwarcie biura Konferencji
Conference Office open
19.00-23.00 Kolacja w Hotelu Amber Baltic
Dinner, Amber Baltic Hotel
20.00-21.00 Koncert: Olga Barej &Martin Polak, sala: Vasco da gama/ Magellan
Concert: Olga Barej &Martin Polak, hall: Vasco da gama/ Magellan
I DZIEŃ OBRAD / PONIEDZIAŁEK  28 września 2020 r. /Day 1, Monday, September 28th, 2020
7.00-10.00 Śniadanie
Breakfast
10.00 Inauguracja obrad
Opening remarks

Prowadzący/Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
Przywitanie i otwarcie obrad przez Organizatora Konferencji Studio 4u – Krzysztofa Mastylaka oraz Prezesa DISE Remigiusza Nowakowskiego 
Welcome and opening address by Krzysztof Mastylak, Studio 4u – Conference Organizer, and Remigiusz Nowakowski, President of the Management Board, DISE

Wystąpienie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy,
/
Opening address by Paweł Mucha the Deputy Head of the Cabinet of the President of the Republic of Poland

Wystąpienie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Ministra Piotra Naimskiego
Opening address by Minister Piotr Naimski, Government’s Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure - on-line

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy
/Opening address by Grzegorza Puda Secretary of State at the Development Funds and Regional Policy

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu – Piotra Dziadzio
Opening address by Piotr Dziadzio, Secretary of State at Ministry of Climate

Wystąpienie Ambasadora Królestwa Danii w Polsce – Ole Toft
Opening address by Ole Toft, the Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland

Wystąpienie Ministra Energii Republiki Litewskiej – Žygimantas Vaičiūnas
Opening address by Žygimantas Vaičiūnas, the Minister of Energy, Republic of Lithuania – on-line

Wystąpienie Partnera Głównego Konferencji Prezesa PGNiG SA – Jerzego Kwiecińskiego
Opening address by Jerzy Kwieciński, President of the Management Board, PGNiG SA, Main Conference Partner

PANELE DYSKUSYJNE / DISCUSSION PANELS
SZCZYT GAZOWY TRÓJMORZA / THREE SEAS INITIATIVE GAS SUMMIT

11.00-12.00 PANEL DYSKUSYJNY I - BEZPIECZEŃSTWO / DISCUSSION PANEL I - SECURITY
Bezpieczeństwo rynków gazu regionu Trójmorza/ Security of markets in the Three Seas Initiative Area

Moderator: Remigiusz Nowakowski.
Wprowadzenie do panelu: Prezes DISE Remigiusz Nowakowski 
Introductory speech: Remigiusz Nowakowski, President of the Management Board, DISE

Trójmorze to inicjatywa regionalnej współpracy realizowana od 2016 roku. Budowa nowych połączeń międzysystemowych oraz rozwój handlu gazem to jeden z najważniejszych przedmiotów współpracy w tym formacie. W gronie przedstawicieli państw Trójmorza przeprowadzona zostanie dyskusja o nowej architekturze bezpieczeństwa rynków gazu w regionie.
The Three Seas Initiative is a regional cooperation established in 2016. The building of new connectors between networks and the development of gas trade are some of the most important objectives of the cooperation scheme. Representatives of the Three Seas Initiative will discuss new security architecture on gas markets in the region.

Zagadnienia:/ Discussion points:

 • nowe źródła i kierunki dostaw gazu do regionu / new sources and directions for the gas supply to the region
 • Brama Północna a bezpieczeństwo i rozwój handlu gazem w regionie Trójmorza / Northern Gateway and security and development of gas trade in the Three Seas area
 • współpraca transatlantycka – strategiczne partnerstwo USA – Trójmorze? /  trans-Atlantic cooperation – strategic partnership between the US and Three Seas Initiative?
 •  czy i jak integrować rynki gazu w regionie? / whether and how to integrate gas markets in the region?

Uczestnicy dyskusji / Panelists:

 • Piotr Naimski - Minister Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej / Government’s Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure - on-line
 • Ole Toft - Ambasador Królestwa Danii w Polsce / the Ambassador of the Kingdom of Denmark to Poland
 • Žygimantas Vaičiūnas (Minister Energii Republiki Litewskiej) / Minister of Energy, Republic of Lithuania - on-line
 • Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA /President of the Management Board, PGNiG SA
 • Prof. dr hab. inż Konrad Świrski – Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology
12.00 -12.15  PREZENTACJA I / PRESENTATION I

Peter Putnam, PREZES Central European Petroleum, Kanada / CEO Central European Petroleum, Canada
Wolin – duże, niezagospodarowane złoże gazu ziemnego Central European Petroleum i jego znaczenie dla Polski
Central European Petroleum’s large undeveloped Wolin gas field and its significance to Poland

12.15 -12.30  PREZENTACJA I / PRESENTATION II
Paweł Marciniak, Matrix 42 AG, Niemcy / Matrix 42 AG, Germany
Jak uzyskać równowagę wydajności i bezpieczeństwa IT. Wyzwania cyfrowego środowiska pracy. 
How IT capacity and security balance can be reached. Challenges for the digital work environment.
 12.30 -14.00   PANEL DYSKUSYJNY II  - PERSPEKTYWY / DISCUSSION PANEL II - PROSPECTS
Perspektywy finansowania inwestycji w gazownictwie i petrochemii 
Prospects for investment finance in the oil and gas industry

Panel Organizowany przez Partnera Strategicznego Konferencji: Bank Gospodarstwa Krajowego
Panel Organized by Bank Gospodarstwa Krajowego, Conference Strategic Partner

BGK Logo RGB

Moderator: Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego/ President of Board, Jagiellonian Institute

Branża naftowo-gazowa znalazła się obecnie w szczególnej sytuacji. Wymaga się od niej głębokiej i kosztownej transformacji, a jednocześnie podejmowane są decyzje, takie jak Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zmierzające do braku finansowania inwestycji w infrastrukturę gazową. Ewentualne mechanizmy wsparcia procesu transformacji energetycznej są natomiast przedmiotem negocjacji wewnątrz Unii Europejskiej. W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem w zakresie finansowania regionalnych inwestycji w gazownictwie jest powołany w ramach Inicjatywy Trójmorza Fundusz Trójmorza. Powyższe zagadnienia umieszczone zostały w agendzie panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowego oraz branży gazowej i naftowej.

The oil and gas industry has faced an unprecedented situation that necessitates a deep and costly transformation. This coincides with important decisions made, such as the one by the European Investment Bank, on reducing the funding for gas infrastructure. Optional mechanisms supporting the energy transformation are now negotiated within the European Union. In this context, the Three Seas Initiative Fund seems to be an interesting solution for the financing of regional investment in the gas sector. The above-mentioned issues will be disused by the panel involving representatives of the banking sector and oil and gas industry

Zagadnienia/ Discussion points:

 • konsekwencje decyzji EBI / consequences of the decision made by the EIB
 • nowy model finansowania inwestycji w sektorze gazu i ropy / new model for investment finance in the oil and gas sector
 • Green Deal a środki na transformację energetyczną / Green Deal and funding for energy transition
 • potrzeby finansowe sektora w dobie transformacji energetycznej / financial needs of the sector in the energy transition period

Wprowadzenie do Panelu/ Introductory speech:
Paweł Nierada, Pierwszy Wiceprezes Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego / First Vice President of the Management Board, BGK

 • region Trójmorza- potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury / Three Seas Initiative Area – needs to invest in infrastructure
 • cele biznesowe Funduszu Trójmorza / business goals of the Fund
 • Interesariusze Funduszu / Fund stakeholders
 • zasoby finansowe Funduszu / financial capacity of the Fund
 • sektory gospodarki objęte ofertą Funduszu Trójmorza / eligible economic sectors
 • zasady korzystania z Funduszu Trójmorza / Fund’s rules and principles
 • przewagi konkurencyjne Funduszu Trójmorza / competitive advantages of the Fund

Paneliści /Panelists:

 • Grzegorza Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / Secretary of State at the Development Funds and Regional Policy
 • Paweł Nierada, Pierwszy Wiceprezes Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego / First Vice President of the Management Board, BGK
 • Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA /President of the Management Board, PGNiG SA
 • Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii ARP S.A. / Innovation and Technology Managing Director ARP S.A.
 • Paweł Jabłoński, Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych/ Undersecretary of State for Economic Cooperation, Development and African and Middle East Policy, Ministry of Foreign Affairs
14.00 -15.00 Obiad / Lunch, Restauracja, Hotel Amber Baltic / Restaurant, Amber Baltic Hotel
15.00-16.00 PANEL DYSKUSYJNY III - INTEGRACJA / DISCUSSION PANEL III - INTEGRATION

Moderator: dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Swora Legal/ Swora Legal Law Firm
Wprowadzenie do panelu / Introductory speech: dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Swora Legal / Swora Legal Law Firm

Kluczową rolę w rozwoju współpracy oraz integracji rynków gazu państw regionu Trójmorza mają do odegrania operatorzy infrastrukturalni. To oni tworzą fizyczne i organizacyjne ramy w jakich mogą następować przepływy gazu pomiędzy rynkami. W dyskusji o możliwościach i modelach integracji wezmą udział reprezentanci zarządów operatorów systemów przesyłowych, magazynowych i giełdowych z regionu.

Infrastructure operators play a key role for the development of cooperation and the integration of gas markets in the Three Seas Initiative Area. They create the physical and organizational framework supporting the flow of gas between markets. The discussion on opportunities and integration models will involve representatives of transmission system operators, storages and commodity exchanges in the region.

Zagadnienia/ Discussion points:

 • doświadczenia w zakresie integracji rynków gazu / experience in gas markets integration
 • bariery w integracji rynków gazu w regionie / barriers to gas markets integration in the region
 • socjalizacja kosztów nowej infrastruktury transportowej / socialization of new transport infrastructure cost
 • rola infrastruktury handlowej i magazynowej / role of trade and storage infrastructure
 • nowe możliwości transgranicznego handlu w oparciu o nową infrastrukturę (Baltic Pipe, GIPL) / new opportunities for cross border trade based on new infrastructure (Baltic Pipe, GIPL)
 • integracja rynków energii i gazu – nowe wyzwanie dla operatorów / integration of power and gas markets – new challenge for operators

Uczestnicy dyskusji / Panelists:

 • Paweł Stańczak, Członek Zarządu UA TSO-on-line /Member of Board, UA TSO
 • Krzysztof Hnatio, Prezes Zarządu,Gas Storage Poland / President of the Management Board, Gas Storage Poland
 • Małgorzata Banasik, Partner Zarządzający Banasik Woźniak i Wspólnicy sp. k./ Managing Partner BWW Law Firm
 • Nemunas Biknius, Prezes Zarządu Amber Grid Litwa / President of the Management Board, Amber Grid, Lithuania - on-line
 • Sławomir Sieradzki, Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM/Director of the Gas Market Development Division GAZ-SYSTEM
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE / President of the Management Board, TGE
 • Herkko Plit - CEO and President Baltic Connector Oy - on-line
 16.00-16.15 PREZENTACJA III / PRESENTATION III 
 Jakub Rak , Dyrektor ds. Rynku Gazu i LNG Transition Technologies SA, Polska/Director for LNG and Gas Market of Transition Technologies SA, Poland Innowacyjne rozwiązania IT wspierające proces transformacji energetycznej uczestników rynku gazuInnovative IT solutions supporting energy transition of gas market players
16.15 -16.30 PREZENTACJA IV / PRESENTATION IV

Martin Hupka, Główne Biuro Handlowe, Sempra LNG, USA /Chief Commercial Office, Sempra LNG, USA,
Amerykański potencjał eksportu skroplonego gazu ziemnego/ American potential for export of liquefied natural gas

16.30 -18.00 PANEL DYSKUSYJNY IV - RYNEK GAZU / DISCUSSION PANEL IV - GAS MARKET 

Rynki gazu po epidemii / Gas markets after the pandemic

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
Wprowadzenie do panelu / Introductory speech:
Iweta Opolska, Dyrektor Gas Trade Office, PKN ORLEN/ Director, Gas Trade Office, PKN ORLEN

Pandemia SARS CoV2 odbiła się na rynkach energii, paliw i gazu na całym świecie. Spadająca konsumpcja, rosnąca konkurencja i historycznie niskie ceny gazu wyznaczają nową rzeczywistość dla gazownictwa. W panelu dyskusyjnym wezmą udział eksperci i menedżerowie rynku gazu z Polski i zagranicy, którzy podzielą się swoimi opiniami i prognozami dotyczącymi rynków gazu w przyszłości.

The SARS CoV2 pandemic took its toll on energy, fuel and gas markets all over the world. The declining consumption, growing competition and historically low gas prices determine a new reality for the gas industry. The panel discussion will involve gas market experts and managers from Poland and abroad who will share their opinions about and forecasts for gas markets in the future.

Zagadnienia/ Discussion points:

 • wpływ koronowirusa na gospodarkę / coronavirus impact on the economy
 • wpływ tego co się stało na sektor gazowy (i energetyczny) / the impact on the gas and energy industry
 • wnioski po epidemii / conclusions after the pandemic
 • wpływ epidemii na łańcuchy dostaw LNG / impact of pandemic on LNG supply chains
 • jak zmienia się model biznesowy spółek / changes to business models
 • jakie są teraz najważniejsze problemy / major current issues
 • jakie będą ceny gazu, skąd będzie gaz i jakie będzie zapotrzebowanie / future gas prices, sources of gas and gas demand
 • jakie technologie – w co należy inwestować / investment in technologies
 • jaka będzie strategia największych graczy na rynku gazu / strategies supported by major gas market players

Uczestnicy dyskusji /Panelists:

 • Martin Hupka, Główne Biuro Handlowe, Sempra LNG, USA/ Chief Commercial Office, Sempra LNG, USA – on-line
 • Peter Putnam, Prezes Zarządu, Central European Petroleum, Kanada/ CEO, Central European Petroleum, Canada
 • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA / Vice-President of the Management Board, Development, PGNiG SA
 • Jerzy Baehr, Kancelaria WKB/ WKB Law Firm
 • Marcin Tadeusiak, Prezes Zarządu JT Tadeusiak SA/ President of the Management Board, JT Tadeusiak SA
 • Mario Krpan, Team Lead – Energy and Cleantech Europe, Middle East, India and Africa - on-line
19:00 Impreza plenerowa, koncert - Ania Wyszkoni,  Amfteatr Międzyzdroje
Outdoor event, concert - Ania Wyszkoni, Amphitheater Międzyzdroje

II DZIEŃ OBRAD / WTOREK, 29 września 2020 r./ Day 2, Tuesday, September 29th, 2020

7:00-10:00 Śniadanie / Breakfast
10:00 Otwarcie II Dnia Obrad Konferencji /Opening Session Day 2

Prowadzący / Moderator:
Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego Energetyka 24/ Deputy Editor-in-Chief Energetyka 24

10.00-11.30 PANEL DYSKUSYJNY V BIOMETAN/ PANEL V BIOMETHANE  

Biometan – paliwo przyszłości i jego miejsce w transformacji energetycznej Polski
Biomethane – the fuel of the future and its role in Poland’s energy transition

Panel Organizowany przez Partnera Konferencji/ Organized by Conference Partner:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

logo psg 2017

Moderator: red. Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert

Zgodnie z Polityką Klimatyczną UE, wykorzystywanie biometanu jako alternatywnego paliwa dla energetyki i ciepłownictwa, może pozwolić na istotną redukcję emisji gazów cieplarnianych i w istotny sposób może pomóc osiągnąć cele związane z transformacją energetyczną Polski. Polska Spółka Gazownictwa obserwuje nowe technologie ważne dla sektora energetycznego oraz wprowadzane przez Rząd RP zachęty wspierające rozwój energetyki niskoemisyjnej, opartej na ekologicznych źródłach wytwarzania oraz infrastrukturze o wysokiej efektywności. PSG jako Operator Systemu Dystrybucyjnego ujęła w przygotowywanej aktualizacji strategii Przedsiębiorstwa zadanie polegające na przystosowaniu sieci dystrybucyjnej do stabilnego odbioru i dystrybucji „zielonego” gazu - biometanu.

According to the EU Climate Policy, the use of biomethane as an alternative fuel in the energy and heat sectors may help to reduce the emission of greenhouse gases and meet goals of the energy transition in Poland. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) has followed the development of new technologies important for the energy sector and incentives introduced by the Polish Government designed to support the transition to the low-emission economy based on ecological sources of generation and highly efficient infrastructure. The update of the strategy pursued by the PSG, the Distribution System Operator, includes a task of adjusting the distribution network to ensure reliable supply and distribution of “green” gas - biomethane.

Zagadnienia/ Discussion points:

 • Potencjał produkcyjny biometanu w Polsce / Biomethane generation capacity in Poland
 • Skala ewentualnego zapotrzebowania na biometan / Prospective demand for biomethane
 • Techniczne aspekty wprowadzenia biometanu do sieci / Technical issues related to the introduction of biomethane to the network
 • Mieszanka biometanu z gazem ziemnym – jakie proporcje? / Biomethane and natural gas mix – desired proportions
 • Biometan czy „zielony” wodór? / Biomethane or “green” hydrogen?

Polska Spółka Gazownictwa poprzez modernizację swojej sieci dystrybucyjnej, chce wnieść swój wkład w transformację energetyki Polski na niskoemisyjną, ale także realizuje plany określone przez Rząd RP, czyli m.in. chce wpłynąć na wzrost komfortu życia Polaków poprzez poprawę jakości powietrza, zwiększenie dostępu do źródeł energii oraz mieć swój wkład w tworzeniu nowych miejsc pracy i stymulację rozwoju gospodarczego Polski.

Polska Spółka Gazownictwa has planned to modernize its distribution network to contribute to the transition toward the low-emission economy in Poland. The company has been also implementing plans defined by the Polish government. Among other things, its goal is to improve the comfort of living for citizens by improving air quality, better access to energy sources, as well as job creation and stimulation of economic growth in the country.

Uczestnicy dyskusji /Panelists:

 • Ireneusz Krupa, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. / President of the Management Board, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. / Vice President of the Management Board PGNiG SA, Supervisory Board Chairman, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu/ Secretary of State at Ministry of Climate
 • Wojciech Kędzia, Zast. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) / Deputy to the Director of the KOWR
 • prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / University of Life Sciences in Poznań
 • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / University of Life Sciences in Lublin

ROLA GAZU ZIEMNEGO W PROCESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
ROLE OF NATURAL GAS IN ENERGY TRANSITION

11.30-13.00 PANEL DYSKUSYJNY VI - STRATEGIA / PANEL VI - STRATEGY

Nowa strategia dla gazu ziemnego i ropy naftowej w dobie transformacji energetycznej 
A new strategy for natural gas and oil during the energy transition

Prowadzący/Moderator:
Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k./ Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. Law Firm

Wprowadzenie/ Introductory speech:
Adam Wawrzynowicz Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k./ Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k. Law Firm
Henryk Mucha Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny/ President of the Management Board, PGNiG Obrót Detaliczny

Ogłoszony przez Komisję Europejską - Europejski Zielny Ład zawiera w sobie ambicję zbudowania neutralnej klimatycznie gospodarki, w której paliwa kopalne mają być marginalizowane. Dążeniem nowej strategii jest także maksymalna cyfryzacja europejskich gospodarek w tym energetyki i gazownictwa. Realizacja celów wyznaczonych przez Komisję Europejską oznaczać będzie konieczność wypracowania przez branżę oil & gas nowych modeli biznesowych oraz sposobów komunikacji ze swoimi klientami i kontrahentami. Należy także postawić pytanie o dalsze możliwości wykorzystania w ramach transformacji energetycznej infrastruktury transportowej i magazynowej przeznaczonej obecnie dla ropy i gazu.

The Green Deal announced by the European Commission has an ambitious goal of building a climate neutral economy free from fossil fuels. The implementation of goals set by the Commission necessitates new business models to be developed by the oil & gas industry. A question should be asked about the future use of transport and storage infrastructure now dedicated to oil and gas.

Zagadnienia/ Discussion points:

 • czy eliminacja ropy i gazu ziemnego z gospodarki jest możliwa? / Is it possible to do away with oil and gas in the economy?
 • wodór – sposób na dekarbonizację? / hydrogen – w solution to decarbonisation?
 • gaz ziemny jako paliwo okresu przejściowego / gas is a transition fuel
 • czy obecną infrastrukturę można wykorzystać do transportu i magazynowania „zielonych gazów”/ current infrastructure can be used for transport and storage of “green gas”
 • cyfryzacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w branży oil&gas / digitalization of internal and external communication in the oil&gas industry
 • digitalizacja relacji z klientami na podstawie doświadczeń okresu pandemii (Case study PGNiG Obrót Detaliczny) / digitalization of customer relations based on experience during the pandemic (Case study PGNiG Obrót Detaliczny)
 • koszty transformacji energetycznej dla branży oil&gas/ cost of energy transition to be incurred by the oil & gas industry
 • nowy model branży naftowej w warunkach budowy „Zielonego Ładu”/ new business model for the oil sector while implementing the “Green Deal”

Uczestnicy dyskusji / Panelists:

 • Piotr Dziadzio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu/ Secretary of State at Ministry of Climate
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny/ President of the Management Board, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes DISE / President of the Management Board, DISE
 • Grzegorz Bujnowski, Biuro Handlu Gazem PKN Orlen / Gas Trade Office PKN Orlen
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG SA/ Vice President of the Management Board for Operations, PGNiG SA
 • Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA/ President of the Management Board, PGNiG TERMIKA
 • Paweł Turowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego / National Security Bureau

13.00-13.15 PREZENTACJA V/ PRESENTATION V

Marcin Krzemieniewski, Business Line Manager-Security, NTT Ltd, Polska
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej w branży energetycznej
/ How to ensure cybersecurity of industrial automated systems in the energy industry

13.15 -14.45 PANEL DYSKUSYJNY VII - CYBERBEZPIECZEŃSTWO / PANEL VII - CYBERSECURITY

Jak bezpieczne są usługi kluczowe w sektorze energii  / Security level of key services in the energy sector 
COVID-19 – zdrowy dostęp do zdalnych zasobów/ COVID-19 – healthy access to remote resources 
Ubezpieczenia od cyberryzyk / Cyber risk insurance

 Prowadzący/Moderator: Radosław Kordowski, Departament Informatyki  PGNiG SA/ / IT Department  PGNIG SA

Zagadnienia/ Discussion points: 

 • Wewnętrzna współpraca sektora energetycznego  w zakresie budowania cyberbezpieczeństwa / Internal cooperation in the energy sector regarding cybersecurity
 • Audyty na bazie Ustawy o KSC – pierwsze wnioski i doświadczenia / Audits based on the National Cybersecurity System Law – preliminary conclusions and experience
 • Informatyka i automatyka – COVID-19 połączył dwa światy / IT and automation – COVID-19 has combined the two worlds
 • Kontrola dostępu do zarządzania urządzeniami / Access control for equipment management
 • Zdalna instalacja oprogramowania z pewnego źródła, narzędzia do opisu procesów firmy / Remote installation of reliable source software, tools to describe business processes 
 • Polityka zarządzania procesami firmy/ Business process management policy 
 • Kontrola użytkowników oraz pobieranych z internetu plików (EDR )/ Monitoring of users and files downloaded (EDR)
 • Przydatność ubezpieczenia cyber dla przedsiębiorstw energetycznych / Relevance of cyber insurance for utilities
 • Zakres ochrony w ubezpieczeniu cyber/  Cyber insurance protection range
 • Wyłączone ryzyka i ograniczenia odpowiedzialności / Risk excluded and limitation of liability 

Uczestnicy dyskusji/ Panelists:

 • Sebastian Pelowski, CISO GK PGNiG SA
 • Fabian Henzler, Wiceprezes MATRIX 42, Vice President Products MATRIX 42 - on-line
 • Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB/ WKB Law Firm 
 • Dariusz Binkowski,  Ministerstwo Klimatu / Ministry of Climate
 • Roman Bratek, PGE Systemy 
 • Sebastian Chwalibogowski, Europolgaz S.A.
 • Grzegorz Bojar, PSE SA
14.45-16.00 Obiad / Lunch
16.00-17.00 Dyskusje kuluarowe / Informal discussions 
19:00 Bankiet, Hotel Amber Baltic / Banquette, Amber Baltic Hotel
ŚRODA , 30  września 2020 r./ WEDNESDAY, September 30th, 2020
07.00-10.00 Śniadanie / Breakfast
10:00 Wyjazd uczestników /  Departure

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.


PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

Image

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

Image

PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI

Image

BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI

Image

PARTNERZY XXIII KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI

SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

Image

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY

Image

STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNYM

Image
studio 4|u

70-782 Szczecin,
ul. Leśna Polana 17
tel. 607 220 470
tel. 602 365 879
e-mail: gazterm@gazterm.pl

MULTIMEDIA i ARCHIWUM

SOCIAL MEDIA

© 2024 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM